Bli medlem!

Nytt medlem, uten tidligere medlemskap i annen håndballklubb

  1. Hvis du ikke allerede har en profil på Min idrett oppretter du dette. Se film her.
  2. Gå på fanen «Medlemskap» og klikk deretter på «Finn ny klubb». Se film her.
  3. Når dette er gjort vil klubben kunne godkjenne ditt medlemskap i sitt medlemsprogram.
  4. Klubben sender deg faktura til den e-posten du registrerte i Min idrett. Denne må betales før du kan bestille lisens.
    Ønsker du lisens, sender du mail til medlemsansvarlig i klubben, og oppgir hvilken type lisens du skal ha.