Politiattest

Loven sier at alle som er engasjerte/driver med barneidrett i Norge, må levere godkjent politiattest. Vi har ikke love til å la personer uten godkjent attest ha trening/kamper rundt lag og barn. Styret skal ha kopi av attester.
Gå inn på politi.no-politiattester,logg deg inn og fyll ut.
NB! Det skal legges ved et bekreftelsesskjema på formål ved attesten. Jeg sender den til dere. Dere fyller ut, scanner den og legger ved søknaden.

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest.

Les mer om dette.