Sponsorinfo for Kvinesdal håndballklubb

Priser på sponsorskilt

Vil du støtte klubben?

Sponsor er ansvarlig for utarbeidelse og produksjon av skilt. Styret er ansvarlig for å henge opp skilter og må ha beskjed om at det skal gjøres.
Veggsponsor faktureres årlig for sitt skilt, avtalen fornyes automatisk hvert år inntil man sier ifra.